Bouwgrond te Bree (lot 2)


sinds 8-10-2018 11:26:06

Grote foto bouwgrond te bree lot 2 huizen en kamers grondkavels
prijs: 
€ 70000
Locatie : Bree - tongerlo  (Vlaams-Limburg)

Kenmerken

Beschrijving

Dit rustig gelegen perceel grond heeft een oppervlakte van 471 m².
Het kan bebouwd worden met een vrijstaande woning met een voorgevel van 8,20 meter.
Eens het perceel bebouwd zoals voorzien op het plan beschik je nog over een tuin met een diepte van 10 meter.
Voor de bebouwing dient rekening gehouden te worden met de voorschriften voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Centrum Tongerlo".

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemming
Het perceel is gelegen in een gebied bestemd voor wonen, onder de vorm van ééngezinswoningen.
Op de gelijkvloerse verdieping zijn vrije beroepen of diensten toegestaan.
Voorziene bouwvorm
Open bebouwing met vier vrije gevels en een voorgevel van 8,20 meter.
Bouwlijn en inplanting
De b/t van hoofd- en bijgebouwen bedraagt maximaal 0,4 en dit rekening houdend met volgende beperkende voorwaarden:
De maximale bebouwbare oppervlakte van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 200 m²;
De voorgevel wordt opgericht op de voorgevelbouwlijn, deze valt samen met de zoneringsgrens die georiënteerd is naar het openbaar domein, of binnen een zone van 3 meter achter de voorgevelbouwlijn.
Tussen de vrije zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens dient een minimale bouwvrije ruimte van 3 meter gerealiseerd te worden.
Vanaf de tweede bouwlaag is de maximale bouwdiepte gemeten vanaf de voorgevel, maximaal 12 meter exclusief terrassen.
Ten aanzien van de achterste perceelsgrens (bestaande of toekomstige) diente een niet bebouwbare ruimte van minimaal 5 meter gevrijwaard te worden. deze zone kan enkel ingericht worden in functie van open ruimte in relatie tot de hoofdfunctie.
Bouwhoogte
Maximaal 2 bouwlagen met een kroonlijsthoogte van minimaal 2,50 meter en maximaal 7 meter.
Dakvorm:
Zadeldak met een helling tussen 40° en 45°; schilddaken met ee ndakhelling tussen 30° en 45°, piramidedaken met een dakhelling tussen 30° en 35° of mansardedaken, waarvan het steil gedeelte 60° is en het plat gedeelte 25°.
Carport
In de zijtuin is een volledig open carport toegelaten, mits schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar.
Bijgebouwen
Mits aan welbepaalde voorwaarden voldaan is, kan er in de tuinzone een schuilplaats, (auto)bergplaats en serre opgetrokken worden.
De omgeving
Dit grondstuk is gelegen aan de Beekstraat in Tongerlo, een deelgemeente van Bree.
Een bushalte bevindt zich op minder dan 250 meter van het perceel.
Op wandelafstand van de woning wordt er gezinsopvang voor baby’s en peuters aangeboden, alsook buitenschoolse opvang.
De vrije basisschool, alwaar men terecht kan voor kleuteronderwijs en lager onderwijs, bevindt zich op ongeveer 400 meter van het perceel.
Het centrum van Bree bevindt zich op zo'n 6 km van het perceel.
In de onmiddellijke nabijheid van het perceel kan men evenwel ook terecht bij plaatselijke handelaars.

Info
Gvg - WgLk - Gmo - Gvkr - Vv
Niet wateroverstromingsgevoelig
Kenmerken: Kopen in Bree - Tongerlo

Zoekertjenummer: 20602335 Meld aan Aanbod